МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Публікація тез та статей у збірниках наукових конференцій по всьому світу


ВИМОГИ

Матеріали приймаються лише у форматі документа Microsoft Word (*.doc або *.docx);

 

Мова тези/статті: українська / англійська / російська. 

Публікація іншими мовами можлива лише якщо наукова робота написана носіями цих мов.

Рекомендована мова для написання наукових робіт - це англійська.

 

Основні вимоги:

 книжкова орієнтація сторінки (якщо є великі малюнки чи таблиці - їх можна перевернути на 90°, однак перевертання сторінки в альбомний формат не допускається);

 поля документа: по 2 см з кажної сторони;

 шрифт: Times New Roman, 14;

 міжрядковий інтервал: 1,5.

 

Об'єм тези/статті: від 2 до 20 сторінок залежно від умов конференції (дивитися на сторінці конференції).

Запозичення тексту не більше 35%. На всі використані джерела мають оформлюватися посилання.

 

Порядок розміщення інформації в тезах/статті:

 

 ПІБ авторів повністю: вирівнювання по центру, напівжирний шрифт;

 вчений ступінь, звання, посада, місце роботи або навчання: вирівнювання по центру;

 назва тез/статті: курсивом, вирівнювання по центру, напівжирний шрифт;

 анотація (обов'язкова для робіт від 5 сторінок): не менше 30 слів, вирівнювання по ширині, курсивом;

 ключові слова (обов'язкові для робіт від 5 сторінок): не менше 3 слів, вирівнювання по ширині, курсивом;

 основний текст тез/статті: вирівнювання по ширині, абзацний відступ 1,25 см;

 список джерел: оформляється в порядку згадування у тексті в будь-якому з чинних форматів цитування (національний ДСТУ / АРА / АМА / Chicago / Harvard тощо).

 

Список джерел надається в кінці роботи, підстрочні виноски заборонені.

 

На всі рисунки і таблиці по тексту даються посилання (например: рис. 1. або табл. 1). Розмір шрифтів в таблицях та рисунках має бути не меншим за Times New Roman, 10.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ/СТАТТІ:

Прізвище Ім'я По батькові

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

 

Прізвище Ім'я По батькові

студент III курсу

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

 

НАЗВА ТЕЗ/СТАТТІ

 

Анотація*. Текст анотації.

Ключові слова*: слово 1, слово 2, слово 3.

 

Основний текст тез/статті. Основний текст тез/статті. Основний текст тез/статті. Основний Основний текст тез/статті. Основний текст тез/статті...

 

Список джерел:

  • Джерело 1.
  • Джерело 2.
  • Джерело 3.

* необхідні тільки якщо робота має більше 5 сторінок.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ РИСУНКІВ:

Основний текст тез/статті (рис. 1).

Рис. 1. Назва рисунка

 

Продовження тексту тез/статті.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТАБЛИЦЬ:

Основний текст тез/статті (табл. 1).

Таблиця 1

Назва таблиці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження тексту тез/статті.